Egna hemMaterials: Silver gelatin photographs in wood frames


Dimensions: 27 x 27 x 5cm, 20 pieces


Text om arbetet (in swedish):


Egna hem, en dokumentation utförd 1992 av 20 st egnahemshus byggda på 1930-talet. Husen är byggda efter samma ritning och mycket lika varandra och endast små förändringar har skett genom tiden. Det kan vara tillkomsten av en takkupa, ett nytt fasadmaterial, moderna fönster eller markiser. Bilderna visar fasaderna mot gatan vilka skyddats av bebyggelseantikvarisk hänsyn. Den sida som inte syns vetter mot en liten trädgård där husen ofta är kraftigt förändrade med olika utbyggnader.


De tillsynes små husen blir symboler för en annat tid, innan spekulationer i stigande bostadspriser och stylade annonser på Hemnet. De byggdes med funktionalistiska ideal om ett effektiv bra boende på liten yta. Bilderna är inramade i kraftiga svarta ramar, som gör varje bild till ett objekt. Tillsammans på rad återskapas den upprepning som kännetecknar de funktionalistiska bostadsområdena. 

017-eh
018-eh
013-eh
015-eh
016-eh
014-eh
001-eh
020-eh
009-eh
010-eh
012-eh
011-eh
019-eh
005-eh
006-eh
004-eh
003-eh
002-eh

Mercurius Art and Artefacts, Malmö 2019

Galleri Fabriken, Göteborg 1992