SURROUNDINGS

I utställningen Surroundings utgår Camilla Carlsson och John Håkansson från sin omgivning. Det blir ett gränssnitt mellan konst, arkitektur, natur och kultur. Utställningen avspeglar ett antal olika platser med ett gemensamt, vardagligt förhållningssätt. Man kan känna igen sig, kanske liknar den avbildade blomlådan planteringen på ditt lokala torg?

John Håkansson har under ett antal år fotograferat i det område han varit bosatt, vilket medför att han har en relation till de platser som avbildas. Det finns mycket vardag även i Camilla Carlssons Pergola med artificiell grönska, tillverkad av bl a plastpåsar och textil.

Uttrycksmedlen varierar mellan fotografi, skulptur och installation, och det finns både enskilda och gemensamma verk i utställningen. I utställningen återfinns arbeten med anknytning till Aspudden och Fruängen (Stockholm), Överum (Småland), Kyrkslätt (Finland) och Tokyo (Japan).

Camilla Carlsson (född 1971) är utbildad på Konsthögskolan i Malmö, och är under våren aktuell i Modernautställningen, Moderna museet, Stockholm. John Håkansson (född 1966) är utbildad på Fotohögskolan Göteborg och Konstfack, Stockholm. Båda är bosatta i Stockholm.

works home


© John Håkansson & Camilla Carlsson 2006